Katja Taimela

Kirjoitukset

Suomalaisten yritysten kilpailukyvyn parantamisen kannalta työmarkkinoiden joustaminen on nostettu tärkeimmäksi asiaksi. Liian usein joustoja vaaditaan kuitenkin ainoastaan työntekijöiltä. Elinkeinoelämän edustajilta ja työnantajilta tuntuu usein unohtuvan, että kotimaisten yritysten tärkein kilpailuvaltti on hyvinvoiva ja motivoitunut työntekijä.

Lue lisää...

Heinäkuun alussa voimaan tuleva vanhuspalvelulaki muuttaa ikäihmisten
palvelujen tarjoamisen lähtökohtia. Lailla puututaan monin tavoin palvelun
laatuun ja saatavuuteen liittyviin epäkohtiin. Hoitohenkilöstön
alimitoitukselle tulee nollatoleranssi. Lakiin on myös ponnekkaasti kirjattu,
että kotiin saatavat palvelut ovat ensisijaisia.

Lue lisää...

Työmarkkinoilla eletään edelleen kiivaita aikoja. Talouden suhdanteet eivät ota kääntyäkseen parempaan suuntaan ja raskaat ongelmat seuraavat toisiaan. Tavallisen työntekijän kannalta on äärimmäisen ristiriitaista kuunnella yhtä aikaa viestejä siitä, että suomalaisten pitäisi lykätä eläkkeelle siirtymistä ja olla töissä pidempään, kun samaan aikaan työttömyys lisääntyy. Töitä tehtäisiin kyllä mielellään, jos niitä olisi tarjolla.

Lue lisää...

Salon seutua koeteltu viime aikoina kovin. Nokian tehtaan lakkautus iski voimalla alueeseen, joka on rakentanut menestystään ja tulevaisuuttaan ICT-alan varaan. Alueen työttömyys on kasvanut merkittävästi, ja vaikka myös menestystarinoita löytyy, ei uusi alku ole ollut helppo. Salon seudun tilanne muistuttaa koko Suomen tilannetta, toki kuitenkin erityisen rajulla tavalla.


Salo saattaa kuitenkin olla juuri se kaupunki, joka osoittaa koko Suomelle tien kriisistä eteenpäin. Merkittävä osa juuri niistä rakennuspalikoista, jotka aikanaan mahdollistivat Nokian nousun Salossa, ovat edelleen olemassa eikä niiden merkitys ole vähentynyt. Kyse onkin siitä miten ne kyetään uudessa tilanteessa hyödyntämään ja rakentamaan niiden varaan uutta.

Lue lisää...

Maa- ja metsätalousministeriön toimia on kritisoitu viime päivinä vahvasti asiantuntija-arvioiden sivuuttamisesta päätöksiä linjattaessa. Ministeriön toimintatavat eivät kaikilta osin vaikutakaan olevan oikein tätä päivää. Jotta päätöksenteko olisi kestävällä pohjalla, on lähdettävä siitä, että se pohjautuu tieteelliseen tietoon, jonka kaikki osapuolet voivat hyväksyä. Myös tieteellisiä arviointimenetelmiä täytyy kehittää niin, että ne voidaan jatkossa paremmin hyväksyä esimerkiksi kalakantojen määrittelyn perustaksi.

Lue lisää...