Katja Taimela

Kirjoitukset

Postin ja kotiin kannetun sanomalehden tulee olla kaikkien suomalaisten saatavilla asuinpaikasta riippumatta.  Hallitus on lähtenyt uudistamaan postilakia asteittain. Sen myötä laista ollaan poistamassa vaatimukset postitoiminnan säännöllisyydestä ja laadusta, riittävistä resursseista sekä pitkäjänteisestä postitoiminnan järjestämisestä. Toimiala avataan kermankuorinnalle samalla, kun palvelutasoa ajetaan alas.

Lue lisää...

Eduskunnalle annettiin viime viikolla kautta aikain ensimmäinen sisäisen turvallisuuden selonteko. Se on hyvä analyysi siitä, mitkä asiat vaikuttavat voimakkaimmin turvallisuuteemme. Kuvaa kokonaisturvallisuudesta tulevat vielä täydentämään ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko ja puolustusselonteko. Tämän päivän haasteille on tunnusomaista, että rajaa sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden välillä ei ole enää helppoa määrittää. Monet Suomen uhkat tulevat meille ulkoapäin. Silti niihin vastataan paljolti sisäisen turvallisuuden toimijoiden – poliisin, pelastustoimen, tullin ja rajavartiolaitoksen toimesta.

Lue lisää...

Salon kaupunki tutkii jälleen ravitsemispalveluiden tuottamistapaa. Edellinen selvitys on tehty vajaat kolme vuotta sitten. Syynä ovat tälläkin kertaa säästöt, joiden lisäksi kaupunki toivoo pääsevänsä keskuskeittiön korjausinvestoinnista kuin koira veräjästä, mikäli palvelut ulkoistetaan. En usko tähän.

Kun verrataan omaa ja ulkoisesti tuotettua palvelua, on lähdettävä liikkeelle samasta lähtöruudusta. Vertailussa tulee käyttää samaa ruokalistaa kaikkien toimijoiden kohdalla, sillä ruuan laatu ja määrä tulee olla sama kaikilla toimijoilla. Lisäksi palvelutason keittiöissä tulisi olla kaikilta osin sama kuin tällä hetkellä kaupungissa on. Mikäli vertaillaan keskenään erilaisia tilanteita, vääristyy lopputulos auttamatta. Lisäksi on otettava huomioon kuntiin joka tapauksessa jäävät kustannukset esimerkiksi osto-osaamisen säilyttämisestä, mahdollisista sisäisistä laskuista jne.

Lue lisää...

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee parasta aikaa hallituksen esitystä tavaramarkkinalain muuttamiseksi. Muutoksella poistettaisiin Suomen kansallinen kabotaasilainsäädäntö ja viitattaisiin vain EU-direktiiviin. Hallitus toimii näin peläten mahdollista kannetta EU-tuomioistuimeen.

Kuljetusala pelkää kabotaasiliikenteen vapauttamisen synnyttävän Suomeen kahdet kuljetusmarkkinat. Kun ulkomaalaisilta yrityksiltä ei saada vahvistettuja palkka- tai muita työsopimustietoja, viranomaiset eivät voi asianmukaisella valvonnalla varmistaa, että ulkomaisille kuljettajille maksettaisiin sama palkka kuin suomalaisille. Näin ollen ulkomaiset toimijat pelaavat eri säännöillä kuin kotimaiset, mikä johtaa siihen, etteivät suomalaiset yritykset voi pärjätä kilpailussa. 

Lue lisää...

Eduskunnan kevätkausi on alkanut pääosin maltillisesti, vaikka suuret paineet kuplivat pinnan alla. Turvapaikanhakijatilanne haastaa meidät vielä pitkään ja sote-uudistus testaa hallituksen koossapysymisen vielä toden teolla. Samalla seuraamme tarkasti mitä työmarkkinoilla tapahtuu. Yhteiskuntasopimusneuvottelut vaativat monia kierroksia ennen kuin maan hallitus salli niille ilmapiirin, joka mahdollistaa ratkaisun syntymisen.

Poliittista asetelmaa on jo vuosia määrätietoisesti väännetty muotoon, jossa työttömät ja pienipalkkaiset ajetaan toisiaan vasten. Elinkeinoelämä ja yrittäjät ovat vahvasti sitä mieltä, että uutta kasvua ja uusia työpaikkoja ei saada aikaan ilman työehtojen merkittäviä heikennyksiä.

Lue lisää...