Katja Taimela

Hallitusyhteistyö on ollut haastavaa koko kauden. Talouden haasteet ovat ennen kokematonta luokkaa. Tähän asti hallituksen työn jälki on kaikkien kompromissienkin jälkeen ollut tyydyttävää, jopa hyvää. Tehdyillä kehyspäätöksillä astuttiin kuitenkin muutaman erityisen merkittävän periaatteellisen rajan yli.

Puuttuminen sosiaalietuuksien indeksikorotuksiin, lapsilisiin ja ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan sekä asiakasmaksujen korottaminen tarkoittavat toimeentulon heikkenemistä heikommassa asemassa oleville. Siksi niitä on miltei mahdotonta hyväksyä.Paljon on toki edelleen tehtävissä, jotta tehtävät leikkaukset kohdentuisivat mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Esimerkiksi kun kolmikannassa neuvotellaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan heikennyksistä, on ehdottomasti huolehdittava, että ne suunnataan pelkästään suurimpiin etuuksiin.

***

Vasemmistoliiton hallitusratkaisu on liian helppoa leimata poliittisten irtopisteiden keräämiseksi. Paljon olennaisempaa on kysyä, miksi SDP pysyy hallituksessa. Äänestäjät ovat äänestäneet maahan heikon vasemmiston. Se näkyy näissä päätöksissä. Tällä mandaatilla ei SDP parempaan neuvottelutulokseen olisi pystynyt. On myös selvää, että vahvemman painoarvon SDP olisi neuvotellut paremman kokonaisuuden.

Toisaalta ei oikein uskalla edes arvailla mitä tämän mittaluokan sopeuttamistoimet puhtaalta porvaripohjalta olisivat tarkoittaneet. Neuvotteluissa oli nytkin pöydällä paljon huonompia vaihtoehtoja, jotka onnistuimme torjumaan. Neuvottelutuloksen kannalta parasta onkin se mitä siinä ei ole, eikä se mitä siinä on.

***

SDP on painoarvoonsa nähden saanut painettua vahvan kädenjälkensä hallituksen politiikkaan. Panostus työllistämiseen, nuorisotakuu, vanhuspalvelulaki ja monet yksittäiset parannukset pienituloisten ja työttömien asemaan ovat niitä asioita, joiden takia SDP:n mukanaolo hallituksessa on ollut perusteltua.

Olemme olleet myös tärkeässä roolissa sopimisen palauttamisessa suomalaisen yhteiskunnan keskiöön. SDP:n vahvalla myötävaikutuksella on kätilöity maailmaan merkittäviä uudistuksia laajapohjaisella yhteistyöllä. Näiden uudistusten hedelmät korjataan vasta vuosien päästä. Yhteiskunnan kehityksen kannalta on ollut äärimmäisen tärkeää, että nämä päätökset on vihdoin saatu tehtyä.

Vaalikauden loppu on työskenneltävä ahkerasti ja hallitusasema pitää vielä lunastaa äänestäjien silmissä. Se tarkoittaa konkreettisia päätöksiä, jotka parantavat lapsiperheiden, sairaiden, vanhusten, työttömien ja pienituloisten asemaa.