Katja Taimela

Tänään vietettävä lapsen oikeuksien päivä muistuttaa meitä tärkeästä asiasta. Lasten oikeuksien toteutuminen lähtee lasten kuulemisesta eri tavoin niin perheiden arjessa, lasten omia asioita koskevassa päätöksenteossa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa yleisemminkin. On muistettava, että lapsia koskeva päätöksenteko vaikuttaa aina pitkälle tulevaisuuteen. Kaiken toiminta- ja työkyvyn perusta muodostuu lapsuus- ja nuoruusiässä.

 

Lapsen oikeuksien päivän yhteisenä kansallisena teemana ovat 2013 niiden lasten oikeudet, joiden elämään vaikuttaa jokin vamma. Lähtökohtaisena ajatuksena on muistuttaa, että vammaisetkin lapset ovat ensisijaisesti lapsia, joilla on tarpeensa ja oikeutensa leikkiä, harrastaa ja osallistua. 

Talouden asettaessa tiukat raamit onkin muistettava pitää eniten huolta heistä, jotka kaikkein kipeimmällä tavalla ovat riippuvaisia palveluista. Meneillään olevat rakenneuudistukset koskettavat myös monia lapsia ja nuoria. Heille tärkeiden palveluiden järjestämistapoja uudistetaan, jotta palvelu sinänsä voisi säilyä yhtä hyvänä mitä se on tänä päivänä.

Valittu linja onkin tärkeä, jotta voidaan välttää 1990-luvun laman aikana tehdyt virheet. Silloiset leikkaukset lasten ja nuorten palveluihin maksoivat inhimillisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti tarkasteltuna liikaa. Leikkausten seurauksena lasten ja nuorten peruspalvelut ohenivat, hyvinvointi heikkeni, eriarvoisuus lisääntyi ja korjaavan työn tarve kasvoi.

Tutkimukset osoittavat, että eniten kouluterveydenhuollosta 1990-luvulla leikanneet kunnat käyttivät lasten ja nuorten psykiatrisen sairaanhoidon palveluja 2000-luvun alussa enemmän kuin muut vastaavat kunnat. Lasten peruspalvelujen leikkauksilla kasvatettiin huomattavasti kalliimpien erityispalvelujen, kuten lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä lastensuojelun, tarvetta.  Vastaavasti kunnissa, joissa on viime vuosina panostettu lasten ja perheiden palveluihin, on saatu hyviä kokemuksia kustannusten alenemisesta.

Olennaista tässä ajassa on saada lapsiperheiden arjen palvelut toimimaan. Näin vähennetään ylipäätään lastensuojelun tarvetta. Samalla on satsattava lastensuojelun ammattilaisten riittävyyteen ja perheiden tukemiseen kunnissa.

Julkisten hyvinvointipalveluiden todellinen arvo paljastuu usein vasta silloin, kun niitä ollaan karsimassa. Salon synnytyssairaalan kohdalla tämä saatiin huomata hiljattain. Oli mieleenpainuva hetki olla mukana osana suurta väkijoukkoa puolustamassa seutumme aluesairaalaa. Samalla mieleen tuli kuitenkin kaikki se hiljainen työ, jota tehdään parhaillaan eduskunnassa ja kunnissa monen muun vastaavan ihmisten arjen kannalta välttämättömän palvelun eteen.

Hallituksen kehysriihessä korjattiin lapsiperheitä pitkään vaivannut ongelma joustamattomasta kotihoidontuesta, ja lapsiperheille tuotiin uutena vaihtoehtona osittainen kotihoidontuki voimassa olevan kotihoidontuen rinnalle. Tätä kautta perheille tulee uusi työkalu pienten lasten hoitoon. Samalla tuetaan työn ja perheen yhteensovittamista. Osittaisen kotihoidontuen ja joustavan hoitorahan turvin mahdollistetaan osa-aikaisen työn tekeminen. Myös päivähoitomaksut ryhdytään laskuttamaan todellisen käytön mukaan.

Lapsiasianeuvottelukunta on tehnyt sisäministeriölle aloitteen lapsen oikeuksien päivän saamiseksi viralliseksi liputuspäiväksi. Ministeriö onkin kehottanut valtion virastoja ja laitoksia nostamaan lipun salkoon tänään ja suosittelee samaa kaikille muillekin. Lasten oikeuksien puolesta kannattaa liputtaa!