Katja Taimela

Laurin koulun oppilaat ovat opiskelleet väliaikaisissa tiloissa Astrum-keskuksessa viime keväästä lähtien. Pohdittaessa eri vaihtoehtoja tilanteen ratkaisemiseen on nyt selvitettävä kaikkien mallien hyvät ja huonot puolet.
 
Laurin koulun 350 oppilaan hajasijoittaminen on yksi vaihtoehto muiden joukossa. Siinä on kieltämättä omat ongelmansa, mutta niin on kaikissa muissakin harkinnassa olevissa ratkaisumalleissa. Oppilaiden sijoittaminen Armfeltin ja Moision kouluihin ei onnistu täysin kivutta. Molempiin kouluihin tarvittaisiin mm. uusia opetustiloja.


 
Perniön hiljattain remontoidussa ja siksi erittäin hyväkuntoisessa yläkoulussa olisi tilaa uusille oppilaille ilman tarvetta tehdä uusia tilajärjestelyjä. Koulu on remontoitu 250 oppilaalle, mutta siellä on aloittamassa vain 180 oppilasta. Jostain syystä opetuslautakunta vierastaa oppilaiden Perniöön sijoittamista. Mielestäni asia kannattaisi pohtia uudelleen.
 
Perniöön on yhdessä esitetyssä mallissa merkitty osoitettavaksi 70 uutta oppilasta. He olisivat sellaisia oppilaita, joita ei ole viime vuosina pääsääntöisesti ohjattu Perniöön. Käytännön tasolla Perniöön osoitettaisiin oppilaita Toijan, Muurlan, Sirkkulan, Saurun, Särkisalon ja Perniön kirkonkylän sekä Teijon alueilta.
 
Olen itse käynyt yläasteen 25 kilometrin päässä kotoa, eikä siinä aikanaan ollut mitään kummallista. Koulukuljetuksia on tehty ja tehdään edelleen joka puolella Suomea paljon pidempiäkin matkoja. Tärkeintä on, että kuljetukset toimivat.
 
Laurin koulun oppilaiden sijoituspäätös on tehtävä tarkkaan harkiten. Tärkeintä on, että oppilaille saadaan taattua mahdollisimman hyvät oppimisympäristöt, kuten opetuslautakuntakin on linjannut. Meidän on nyt kyettävä hahmottamaan kuntaliitoksen jälkeinen Salo ja unohtamaan vanhat rajat. Kaikki toiminnot on mietittävä uutta kokonaisuutta ajatellen mahdollisimman järkevästi. Tätä kautta päätökset ovat myös kuntalaisten tasa-arvon kannalta kestäviä.