Katja Taimela

Koronarajoitusten väistyessä ja yhteiskunnan avautuessa pääsemme normaalien harrastusten ja tapaamisten pariin. Korona on ollut raskasta aikaa meille kaikille. Olemme joutuneet joustamaan sosiaalisista kanssakäymisistä ja harrastuksista terveysturvallisuuden takia. Erityisesti tilanteesta ovat kärsineet lapset ja ikäihmiset.

Vapaa-ajan viettämisen vapautuessa on tärkeää tukea ikäihmisten aktiivista osallisuutta. Kulttuurin ja liikunnan esteettömiä ja edullisia, jopa maksuttomia, harrastusmahdollisuuksia pitää etsiä lisää. Yhdistysten toimintaedellytyksistä on huolehdittava, koska ne tuottavat monenlaisia tärkeitä palveluja kuten kohtaamispaikkoja ja vertaistukea moneen tarpeeseen. Näillä toiminnoilla pystymme osaltaan pureutumaan yhteiskunnan vaiettuihin epäkohtiin, osattomuuteen ja yksinäisyyteen. 

Tällä vaalikaudella on SDP:n ja pääministeri Sanna Marinin johdolla onnistuttu tekemään monia päätöksiä, jotka edistävät ihmisten tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua iästä riippumatta. Sote-uudistus mahdollistaa nykyistä paremmin yksilöllisten palvelukokonaisuuksien tarjoamisen kaikille ihmisille iästä, lompakon paksuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Hoitotakuu edesauttaa palveluihin pääsemistä ja hoitajamitoitukset varmistavat hoivapalveluihin riittävästi henkilöstöä.

Keskeinen uudistus on myös pitkään toivotun vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustaminen. Vanhusasiavaltuutetun toiminta tulee parantamaan ikääntyneiden asemaa ja edistämään heidän oikeuksiensa toteutumista. Ikäihmisten kohtelussa on Suomessa edelleen useita epäkohtia ja oikeuksien toteutuminen riippuu liian usein ikäihmisten omasta tai omaisten aktiivisuudesta. Vanhusasiavaltuutettu puolustaa ikääntyneiden asemaa ja varmistaa, että heidän äänensä tulee kuulluksi yhteiskunnallisessa keskustelussa.

Elämme aikaa, jolloin palvelumme ovat voimakkaassa ja nopeassa murroksessa. Erityisesti palveluiden digitalisaatio on ajallemme tunnusomainen ilmiö. Meidän on pystyttävä turvaamaan palveluiden esteettömyys kaikissa tilanteissa, myös digitaalisessa maailmassa. Päätöksenteossa on suhtauduttava vakavasti moniin viesteihin siitä, että digitalisaatio on jo nyt syrjäyttänyt.

Kuluneella viikolla olemme viettäneet Vanhusten viikkoa. Arvokas ja turvallinen vanhuus on jokaisen oikeus, jonka toteutumisesta on huolehdittava yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Ikäihmiset ovat monipuolinen joukko, jolla on suuri rooli siinä, että yhteiskunnan pyörät pysyvät pyörimässä. Isovanhemmat auttavat perheitä lastenhoidossa, monet eläkeiän ylittäneet pystyvät vielä jatkamaan työelämässä ja useat vapaaehtoisjärjestöt nojaavat aktiivisten ikäihmisten panokseen. Meidän tulee rakentaa yhteiskuntaa, jossa kykenemme vastaamaan jokaisen ihmisen yksilöllisiin hoivatarpeisiin, sekä ylläpitämään toimintakykyä ja hyvinvointia.