Katja Taimela

Kulunut vaalikausi ja Sipilän hallituksen kurjistamispolitiikka on saanut oppositiopuolue SDP:n terästäytymään. Ihmisiltä on viety lyhyessä ajassa valtavasti oman elämän rakennuspuita ja uskoa parempaan tulevaisuuteen. Hallitukselta on nähty jättileikkaukset koulutukseen, hyökkäyksiä työntekijöiden oikeuksia vastaan, sekä leikkauksia kaikkein pienituloisimpien palveluihin ja toimeentuloon. Nämä toimet ovat laittaneet meidät SDP:ssä laatimaan poikkeuksellisen laajan työkalupakin, jolla korjaamme Suomen suunnan, jos saamme siihen valtakirjan vaaleissa.
Ihmiset kaipaavat näköaloja ja toivoa tulevaisuuteen. Ne syntyvät punnituista ja oikeudenmukaisista uudistuksista, jotka luovat uskoa tulevaan, vahvistavat kansakunnan eheyttä ja kaikkien osallisuutta. Kaikki tämä on kyettävä tekemään niin, ettei talouden tasapaino heittele. Pääosiltaan SDP:n esittämät uudistukset maksavat itsensä takaisin. Toisaalta niiden tekemättä jättäminen johtaisi ongelmien kärjistymiseen ja lisäkustannuksiin sitä kautta. Tämä korostuu ilmastonmuutoksen kohdalla. Sen suhteen meidän on pakko tehdä poikkeuksellisen kunnianhimoisia toimia tulevina vuosina.
SDP:n vaihtoehto ei voi perustua Sipilän hallituksen päätösten kumoamiseen vaan uusiin avauksiin. Muutamissa kohdin nykyhallituksen hätiköityjä virheliikkeitä on kuitenkin korjattava. Kaikille lapsille on palautettava täysi oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen ja ryhmäkokoja on pienennettävä. Meille ei käy se, että ihmisiä aletaan jakaa palveluiden suhteen eri kastiin jo varhaiskasvatuksesta lähtien.
Lisäksi on paikattava koulutukseen syntynyttä rahoitusvajetta, sekä käännettävä tutkimuksen ja tuotekehityksen panostukset kasvuun. Koulutus kuuluu kaikille ja siksi koulutuksen toinen aste pitää tehdä maksuttomaksi oppioikeutta laajentamalla. SDP:n perhevapaamalli lisäisi tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta, sekä vahvistaisi työllisyyttä. Alueellinen elinkeinopolitiikka ja sitä tukeva liikennepolitiikka auttaisivat alueita kasvuun niiden omien vahvuuksien kautta.
Opiskelijoiden, työttömien, eläkeläisten, vammaisten ja sairaiden toimeentulo on huolehdittava leikkausten jälkeen kohtuulliselle tasolle. Sosiaaliturvan uudistaminen SDP:n yleisturva-ajattelun pohjalta tekisi sosiaaliturvasta selkeästi hallittavan ja oikeudenmukaisen järjestelmän, jossa yhteiskunnan turvaverkko auttaisi joustavasti yli vaikeiden aikojen.
Sipilän hallituksen tapa luoda vastakkainasetteluja ja jakaa kansaa kahtia miltei asiassa kuin asiassa on saatava loppumaan. Meillä on edessämme niin merkittäviä haasteita, että niiden hoitaminen onnistuu vain yhteistyöllä. Uskallan väittää, että jos sote-uudistusta olisi ratkottu edellisvaalikauden tapaan yhdessä, parlamentaarisesti, se olisi valmis. Jos työmarkkinakysymyksissä olisi nojattu yhdessä sopimiseen sanelun sijaan, oltaisiin työllisyyden ja toisaalta yritysten kilpailukyvyn parantamisen suhteen vielä paljon pidemmällä.
Vastakkainasettelu synnyttää isoja otsikoita ja takaa näkyvyyden mediassa. Se ei kuitenkaan toimi hallituksen politiikan perusratkaisuna. Suomi on yhteiskunta joka pärjää perinteisesti yhteistyöllä ja sillä, että kaikki pidetään mukana. Nämä lähtökohdat on palautettava kunniaan ja yhteiskuntaa kehitettävä sopimalla, ei repimällä.