Katja Taimela

Asunnottomuuteen on yhteiskunnan rakenteisiin ja toisaalta erilaisia yksilökohtaisia syitä. Jokaisen asunnottoman tarina on omanlaisensa. Vaikka asunnottomuuteen on viime vuosina puututtu suhteellisen tehokkaillakin toimenpidekokonaisuuksilla, tilastot näyttävät edelleen karuilta: meillä on edelleen yli 7000 ihmistä asunnottomana. Vaikka asunnottomuus keskittyy voimakkaasti suuriin kaupunkeihin, on meillä asunnottomia yli sadassa kunnassa.


Asunnottomien eurooppalaisen etujärjestön, Feantsan parin vuoden takainen raportti osoitti, että Suomi on ainut EU maa, jossa talouden taantumasta ja sosiaalisista paineista huolimatta asunnottomuutta on onnistuttu vähentämään. Suunta on tosin viimeisimmässä tilastossa talouden piristymisestä huolimatta kääntynyt hieman huonompaan suuntaan. Siksi asunnottomuus vaatii nyt kunnianhimoisia toimia. Seuraavissa hallitusneuvotteluissa on tuhannen taalan paikka linjata kunnianhimoisten toimenpiteiden toteuttamisesta.
Asunnottomuuden kovassa ytimessä ovat yhteiskunnan suurimmat haasteet: työttömyys ja syrjäytyminen. Lisäksi hyvinvointipalveluiden oikea-aikainen saaminen ja sosiaaliturvan riittävyys ovat kriittisiä kohtia. Näiden suhteen viime ajat ovat vieneet meitä entistä haastavampaan suuntaan. Lisäksi asunnottomuuden torjunnan kannalta olennaista on edistää kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa.
Hyvinvointipalvelumme ovat tällä hetkellä jakautuneet sektoreihin, joiden rajat hankaloittavat ihmisen auttamista moniammatillisesti. Omat haasteensa ovat asunnottomuuden varhaisessa tunnistamisessa ja ennaltaehkäisyssä. Hallituksen sote-malli ja sen valinnanvapauslinjaukset uhkaavat pirstoa palveluja entisestään. Suunnan pitäisi olla päinvastainen: hallinnon rajat pitää häivyttää ja ihmisistä ottaa koppi yksilöinä. Jokaiselle tulee räätälöidä oma palvelukokonaisuus omien tarpeiden mukaisesti.
17.10 järjestetään perinteinen Asunnottomien yö, ja sen myötä tapahtumia monilla paikkakunnilla, myös meillä Salossa. Vuosittainen perinne on tärkeä muistutus meille jokaiselle siitä, että yhteiskunnassa on paljon heitä, joilta puuttuu jopa se, minkä meistä moni ottaa itsestäänselvyytenä: koti. Asunnottomuuteen voivat viedä monenlaiset elämän kriisit. Yhteiskunnan on tarjottava turvaverkot niiden varalle. On tärkeää, että jatkamme määrätietoista työtä asunnottomuuden poistamiseksi Suomesta, asunto on jokaisen perusoikeus.