Katja Taimela

Turun Sanomien 20.2.2018 julkaiseman artikkelin mukaan jopa joka kymmenes nuori on ollut psykiatrisessa hoidossa. Suurimmat syyt nuorten psykiatrisen hoidon taustalla ovat masennus ja ahdistuneisuus. Mielenterveyteen liittyvät haasteet ovat edelleen yhteiskunnassa kipeä asia ja monesti kynnys avun hakemiseen on korkea. Mielenterveysongelmista ei oikein kehdata puhua. Silti asia koskettaa monia meistä. Tutkimusten mukaan joka toinen meistä kokee elämänsä aikana mielenterveyden häiriöitä ja masennukseen sairastuu joka viides.  

Tiistaina 10.4 kaupungintalolla järjestetyillä Mieli ja päihde –messuilla kävi hyvin ilmi, että meillä Salossa mielenterveyspalveluja ja niitä tuottavia tahoja on olemassa paljon. Avainasemassa on, että ongelmiin löytyy matalan kynnyksen paikka, josta niihin saa apua nopeasti. Vaikkapa masennuspotilaan voimavarat eivät riitä kovin pitkälle ponnisteluun palveluiden löytämiseksi ja niiden pariin hakeutumiseen.

Palveluiden ohella mielenterveysongelmien kannalta olennaista on poistaa niihin liittyvää häpeää ja leimautumista. Tähän auttaa ongelmista puhuminen. Parhaillaan on käynnissä Suomen Mielenterveysseuran Mielinauha-kampanja, jolla paitsi kerätään varoja mielenterveyden edistämiseen ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien kriisiauttamiseen myös edistetään ihmisten tietoutta mielenterveysasioista. Toivon tälle kampanjalle hyvin laajaa tukea!

Talouskriisit ja työttömyys, ulkopuoliset odotukset, yhä tiukkeneva kilpailu niin koulu- kuin opiskeluelämässä ja työmaailmassakin haastavat omaa jaksamistamme. Monen kuorma kasvaa kestämättömäksi. Työttömyysongelmat johtavat helposti näköalattomuuteen, siihen että tulevaisuus ei näytä lupaavalta vaan tasaisen harmaalta. Tällaisessa tilanteessa on vaikea alkaa rakentamaan elämäänsä tai vaikkapa kouluttamaan itseään. Tämä kaikki on meille Salossa viime vuosilta kipeän tuttua.

Eduskunnassa on puhuttu viime aikoina paljon eriarvoisuudesta. SDP esitti kymmenen konkreettista toimenpidettä, joilla eriarvoisuuden vähentämisen lisäksi panostetaan ihmisten osaamiseen ja tasa-arvoon. Haluamme mm. tehdä toisen asteen koulutuksen maksuttomaksi ja pidentää oppivelvollisuutta, tehdä perhevapaauudistuksen heti ja lisätä lapsiperheiden kotipalveluita. Kaikki esittämämme keinot helpottavat tavalla tai toisella hankalassa asemassa olevien tilannetta.

Mielenterveyspalveluiden taso on eriarvoisuuskeskustelun kovaa ydintä. Kenenkään ei pitäisi olla riippuvainen siitä, että läheinen jaksaa taistella omaisensa saamiseksi mielenterveyspalveluiden piiriin. Silti näitä yhteydenottoja tulee. Siksi olen vaatinut uuden kansallisen mielenterveysohjelman laatimista. Mielenterveyteen liittyvä tutkimustieto kehittyy koko ajan ja siksi tarvitsemme poliittisen ohjelman, joka ottaa uusimmat keinot käyttöön ja soveltaa parasta mahdollista tutkimustietoa.

Mielenterveysongelmat ovat merkittävä yhteiskunnallinen haaste, jota meillä ei ole yhteiskuntana varaa jättää ratkaisematta. Lasten ja nuorten pahoinvointi johtaa syrjäytymiseen, ja on sekä taloudellisesti että inhimillisesti kestämätöntä.

Katja Taimela

kansanedustaja (sd.)