Katja Taimela

Sipilän hallitus uudistaa työttömyysturvaa ns. aktiivimallilla. Totuttuun tapaan, kun tämä hallitus uudistaa, se tarkoittaa heikommassa asemassa oleville kylmää kyytiä. On kuvaavaa, että hallituksen esityksen perusteluissa aktiivimallin käyttöönoton arvioidaan kasvattavan toimeentulotukimenoja 10 miljoonalla eurolla.

Aktiivimalli perustuu siihen, että mikäli työtön ei täytä hallituksen määrittelemiä aktiivisuusehtoja, hänelle asetetaan yksi omavastuupäivä kuukaudessa seuraavan 3 kuukauden ajan. Omavastuu toteutetaan pienentämällä etuutta 4,65 prosenttia maksupäivää kohden. 

Aktiivisuusehto täyttyy, jos henkilö on tarkastelujakson aikana ollut riittävästi palkkatyössä tai mikäli hän on edellisen kolmen kuukauden aikana vähintään viisi päivää työllistymistä edistävissä palveluissa tai osoittaisi aktiivisuutensa rekrytointikokeilun tai rekrytointikoulutuksen kaltaisella toiminnalla. Esityksen suurin järjettömyys on se, että aktiivisuusehtoon ei vaikuta onko työtä tai työllistämispalveluita ollut ylipäätään tarjolla. 

Näin ollen aktiivimalli muodostuu käytännössä pelkäksi leikkaukseksi pitkäaikaistyöttömien ja työkyvyttömien työttömyysturvaan. Hallituksen malli ei auta työllistymään, vaan päinvastoin rankaisee vaikeasti työllistyviä. Malli asettaa ihmiset erittäin eriarvoiseen asemaan asuinpaikkansa, ammattialansa ja työkykynsä perusteella.

TE-palveluiden resurssit ovat jo nykyisellään liian vähäiset palvelemaan työttömiä työnhakijoita. Viimeisten tietojen mukaan vain reilut 50 % työttömistä on pystytty haastattelemaan lain edellyttämän kolmen kuukauden välein. Miten kaikille voidaan järjestää aktiivimallin edellyttämät palvelut, kun työttömät eivät nytkään saa riittäviä työllisyyspalveluja? 

Hallituksen aktiivimalli jatkaa tuttua linjaa, jossa hallitus syyllistää kaikkia työttömiä siitä, että heillä ei ole töitä. Se rankaisee ihmisiä asiasta, johon he eivät voi itse vaikuttaa. Työttömistä on koko vaalikauden ajan maalattu kuvaa laiskoina ja työtä vieroksuvina ihmisinä. Jos on hiemankaan tekemisissä ihmisten kanssa, tietää ettei tämä kuva pidä alkuunkaan paikkaansa. Täytyy myös muistaa, että työttömiä on tällä hetkellä seitsenkertainen määrä avoimiin työpaikkoihin nähden.

Hallituksen oma toiminta työllisyyspolitiikassa on ollut puolestaan kehnoa ja kunnianhimotonta. Nyt orastava talouskasvu on tapahtunut lähinnä hallituksen toimenpiteistä huolimatta, ei niiden ansiosta.