Katja Taimela

Tänä kesänä on saatu lukea taas poikkeuksellisen paljon tilanteista, joissa ikäihmiset ovat joutuneet huijatuksi ja taloudellisen hyväksikäytön kohteeksi. On järkyttävää, että yli 65-vuotiaisiin kohdistuvat petosrikokset ovat lisääntyneet rajusti tämän vuosikymmenen alusta lähtien.

On kohtuutonta, että ikäihmisen heikkoa asemaa käytetään rikollisessa ja epäeettisessä mielessä hyväksi. Tätä ilmenee esimerkiksi erilaisena ”pakkomyyntinä”, kuten puhelinmyynnin epäeettisinä muotoina tai tarpeettomien tuotteiden tai palveluiden myyntinä, kuten turhat kotiremontit ja tarpeettomat vakuutukset. Ikääntyneitä on huijattu mm. sijoitustoimintaan liittyen, heiltä on viety salasanoja sekä pankkitunnuksia urkkimalla, he ovat joutuneet ryöstön kohteeksi mm. ”valepoliisien” tai katuryöstäjien taholta.

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry työskentelee ikäihmisten kaikenlaisen kaltoinkohtelun, myös taloudellisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja auttaa asiakkaita kaltoinkohtelutilanteissa esim. auttava puhelin Suvanto-linjan (0800-06776) avulla. Teemme yhteistyötä eri viranomaisten, kuten poliisin kanssa.  Julkistimme hiljattain pankeille ja maistraateille oppaan, jossa ohjeistetaan tarttumaan herkästi ikääntyneeseen henkilöön kohdistuvaan taloudellisen kaltoinkohtelun epäilyyn. Oppaassa tiedotetaan myös keinoista, joilla voi suojautua erilaisilta petosrikoksilta.

Kesäkuussa julkistettiin myös arjen turvallisuusopas ikääntyneille, joka on toteutettu yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa. Siinä on ohjeita, kuinka omaa tai läheisten arjen turvallisuutta voi vahvistaa ja kuinka iäkäs voi toimia esimerkiksi sinnikkäiden myyjien kanssa.

Monesti taloudellinen hyväksikäyttö tapahtuu ikäihmisen lähipiiriin kuuluvien henkilöiden toimesta. Ikääntyvän äidin tai isän tili saatetaan tyhjentää eläkepäivänä, vaaditaan rahallista avustamista tai muutetaan esimerkiksi asumaan lupaa kysymättä iäkkään omaisen kotiin. Haavoittavinta taloudellinen hyväksikäyttö onkin juuri silloin, kun se tapahtuu luottamuksellisissa ihmissuhteissa. Hyväksikäyttö jää usein pimentoon sen aiheuttaman häpeän vuoksi ja koska usein iäkäs haluaa suojata läheisiään asian esiintuomisen seurauksilta. Iäkäs henkilö saattaa jopa ajatella, että huono kohtelu on ansaittua tai se täytyy kestää osana läheisen roolia – silloinkin, kun hänen oma tilanteensa on jo tukala ja kohtuuton. Läheisissä ihmissuhteissa tapahtuva ikäihmisten kaltoinkohtelu on usein tabu, joka on uskallettava nostaa vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Ongelman tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi tarvitaan herkkää otetta meiltä kaikilta. Ikääntyvät täytyy suojata tämänkaltaiselta hyväksikäytöltä. Nyt heikossa asemassa olevat ikääntyneet ihmiset ovat heitä, jotka rakensivat meidän yhteisen hyvinvointiyhteiskuntamme.

Katja Taimela, puheenjohtaja, kansanedustaja

Satu Taiveaho, toiminnanjohtaja

Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry