Katja Taimela

Hallituksen postilain uudistus ajettiin läpi hallituspuolueiden toimesta eduskunnassa. Esityksen myötä kansa jaetaan kahteen kastiin: toisille kannetaan posti viitenä päivänä ja toisille kolmena päivänä viikossa. Luotettava ja nopea postinkulku on kansalaisille ja yrityksille tärkeä peruspalvelu. Riittävien ja yhdenvertaisten postipalveluiden varmistaminen koko maassa on ollut valtion tehtävä. Nyt Sipilän hallitus vie postipalvelut epävarmuuden aikaan.

Hallituksen esitys perustelee kansalaisten yhdenvertaisuudesta poikkeamista palveluiden tarjonnan varmistamisella. Posti kilpailuttaa lakisääteisen jakelun, jonka voi suorittaa käytännössä kolmipäiväisenä myös alueilla, joilla ei ole sanomalehtien kaupallista varhaisjakelua. Näin ollen lakiesitykseen on leivottu sisään poikkeus, joka mahdollistaa lain lähtökohtana olevasta viisipäiväisestä jakelusta poikkeamisen käytännössä melkeinpä milloin tahansa.

Jatkossa yleispalvelukirjeen eli yksityisen kirjeen tai pienen paketin, jakelun määrittelee siihen kuulumaton sanomalehtijakelu, joka on yksityisten yritysten toimialaa. Kansalaisten yhdenvertaiset palvelut postipalveluiden osalta tulevat siis jatkossa riippumaan yksityisten toimijoiden liiketoiminnallisista päätöksistä. On sinänsä täysin ymmärrettävää pyrkiä varmistamaan sähköisen murroksen kanssa painivien sanomalehtien jakelu haja-asutusalueilla. Kuitenkin on täysin takaperoista tehdä se lain määrittelemän yleispalvelun kustannuksella. 

Yleispalvelukirjeen hidastuminen tarkoittaa käytännössä sitä, että lähettämänsä kirjeen voi olettaa olevan perillä vasta viikon päästä nykyisen kahden arkipäivän sijaan. Samalla hinnat uhkaavat entisestään nousta. Postitoiminnan kannattavuus perustuu volyymiin, suuret määrät jaeltavia tuotteita pitävät kustannukset alhaalla.

Epävarmuutta lisää lakiin postiyrityksille kirjattu mahdollisuus lakkauttaa palvelunsa ilmoittamalla muutoksesta asiakkailleen ja Viestintävirastolle kahden viikon varoitusajalla. Käytännössä kansalaisten palvelut voivat siis vaihtua nopeastikin. Sama epävarmuus tulee koskemaan myös Postin henkilökuntaa sekä jakeluyritysten henkilökuntaa. Voi kysyä voidaanko näin epävarmalle pohjalle rakentaa laadukasta postipalvelua?

Uhkana on postivolyymien laskeminen entisestään. Tämä puolestaan johtaa uusiin hinnankorotuksiin ja näivettymiskierteen jatkumiseen. Sipilän hallituksen postipalveluihin ajama markkinamalli asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikan perusteella. Samalla se heikentää palvelua ja nostaa hintoja.