Katja Taimela

Hallituksen tuore esitys liikennekaareksi on taksialan kannalta helpotus. Alkuperäinen liikennekaariesitys sisälsi alalle monia vakavia sudenkuoppia, jotka on nyt onnistuttu välttämään, vaikka taksitoimintaa vapautetaankin ennenkuulumattomalla tavalla. Tässä yhteydessä on lausuttava hallitukselle vilpitön kiitos siitä, että esitystä maltettiin kehittää, eikä alkuperäistä esitystä painettu väkisin läpi niin kuin monta kertaa tällä vaalikaudella.

Liikennekaaren perusidea digitalisaation ja avoimien rajapintojen hyödyntämisestä sisältää suuria mahdollisuuksia Suomelle. Parhaimmillaan se mahdollistaa liikennepalvelujen fiksumman ja tehokkaamman järjestämisen. Tämä hyödyttää ihmisiä joustavampien ja parempien liikennepalvelujen muodossa.

Esitykseen liittyy edelleen kuitenkin myös ongelmia ja haasteita. Taksisääntelyn vapauttaminen haastaa nykyiset toimijat. Siksi esitykseen sisältyvä siirtymäaika on erittäin tervetullut asia. Vaikuttaisi siltä, että uudistuksen myötä taksitoiminta tulee tulevaisuudessa keskittymään voimakkaasti muutamille suurille yrityksille, jotka voivat mm. hinnoittelulla ostaa pienemmät toimijat ulos markkinoilta. Alueellisten taksimonopolien syntyminen kääntäisi liikennekaaren perusajatuksen nurinpäin ja nostaisi hintoja merkittävästi. Siksi niiden syntyminen pitää pystyä estämään.

Maaseudulla kiireisimpien aikojen ulkopuolella takseja päivystää todennäköisesti huomattavasti nykyistä vähemmän ja taksin saaminen voi olla hankalaa. Muutenkin taksit hakeutuvat enemmän kuntakeskuksiin, joissa on enemmän asiakkaita. Täytyy muistaa, että myös palveluja on keskitetty voimakkaasti. Esimerkiksi synnytykset karkaavat yhä kauemmas ja kauemmas. Maaseudulta keskellä yötä synnyttämään pääseminen saattaa jatkossa olla erittäin hankalaa, jos paikallista taksia ei ole saatavilla.

Päätöksentekijöillä on suuri haaste määritellä liikennekaariesityksessä mainittu taksipalvelujen ylihinnoittelu. Meidän täytyy löytää malli, jolla Trafi voi aidosti puuttua hinnoittelun ylilyönteihin. Hallituksen malli taksitoiminnasta voi kuitenkin loppujen lopuksi toimia käytännössä hyvin vain, mikäli alalle kyetään luomaan aito kilpailutilanne. Sinänsä on melkoisen yllättävää, että kokemukset hinnoittelun vapauttamisesta muissa Euroopan maissa kertovat taksihintojen kallistumisesta, eikä päinvastoin. Jää nähtäväksi miten uudistus lopulta onnistuu Suomessa luomaan uusia tuloja yrittäjille, kun taksien kustannusrakenne säilyy kuitenkin melko ennallaan.