Katja Taimela

Työministeri Jari Lindström (ps.) on ilmoittanut harkitsevansa lakiesitystä, joka sallisi yli 60-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien kunniakkaan siirtymisen eläketuen piiriin. SDP on pitänyt tätä Ilkka Taipaleen luomaa mallia aktiivisesti esillä viime vuosina. Valitettavasti tähän asti malli ei ole saanut riittävää kannatusta toteutuakseen.

Ollessani työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsenenä viime vaalikaudella nostimme asian esille lokakuussa 2014. Huomautimme tuolloin, että liian moni ikääntynyt pitkään työttömänä ollut ihminen on eläkejärjestelmän näkökulmasta työkykyinen, mutta työmarkkinoiden näkökulmasta työkyvytön. Tyrmätessään ajatusta tuolloin ministeri Laura Räty (kok.) kiteytti hyvin nykyjärjestelmän valuvian: ”Henkilön jättäytyminen eläketurvan varaan nähdään nykyisen järjestelmän mukaisessa ajattelussa viimesijaisena vaihtoehtona, ja nykyiset toimintamallit pyrkivät aina ensisijaisesti ehkäisemään työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä.

Tämä ajattelutapa ei ota huomioon vallitsevaa todellisuutta. Meillä on paljon yli viisi vuotta työttömänä olleita yli 60-vuotiaita, joiden mahdollisuudet työllistyä avoimille työmarkkinoille tässä työllisyys- ja taloustilanteessa ovat käytännössä olemattomat. Siksi nyt on paikallaan ottaa naftaliinista Lex-Taipale. Sen myötä vuonna 2005 tehtiin poikkeusjärjestelynä kertaluonteinen eläkeratkaisu. Työttömien ihmisten epävarmuutta ja huolta toimeentulosta helpotettiin ja halukkaat päästettiin eläketuen piiriin. Työvoimapalvelujen resursseja pystyttiin suuntaamaan tehokkaammin. Nykytilanteessa Lex Taipale olisi myös merkittävä kädenojennus kunnille, koska merkittävä osa pitkäaikaistyöttömien työllistämisen ja aktivoimisen kustannuksista on kohdistettu niille.

Nyt kun Taipaleen malli on saanut vähintäänkin varovaista kannatusta kaikista hallituspuolueista, ei voi kun kannustaa hallitusta viemään Lex Taipale II vihdoinkin toteutukseen. Sille on helppoa luvata tukea oppositiostakin. SDP on esittänyt lukuisia toimenpiteitä pitkäaikaistyöttömyyden taittamiseksi kesällä julkistetussa ohjelmassaan. Taipaleen malli on vain yksi esityksistä. Kannustan hallitusta ja työministeri Lindströmiä tarttumaan myös muihin esityksiimme.