Katja Taimela

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta käsittelee parasta aikaa hallituksen esitystä tavaramarkkinalain muuttamiseksi. Muutoksella poistettaisiin Suomen kansallinen kabotaasilainsäädäntö ja viitattaisiin vain EU-direktiiviin. Hallitus toimii näin peläten mahdollista kannetta EU-tuomioistuimeen.

Kuljetusala pelkää kabotaasiliikenteen vapauttamisen synnyttävän Suomeen kahdet kuljetusmarkkinat. Kun ulkomaalaisilta yrityksiltä ei saada vahvistettuja palkka- tai muita työsopimustietoja, viranomaiset eivät voi asianmukaisella valvonnalla varmistaa, että ulkomaisille kuljettajille maksettaisiin sama palkka kuin suomalaisille. Näin ollen ulkomaiset toimijat pelaavat eri säännöillä kuin kotimaiset, mikä johtaa siihen, etteivät suomalaiset yritykset voi pärjätä kilpailussa. 

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalla on ollut kabotaasilainsäädäntöön pitkät perinteet. Jo aikanaan Vanhasen II. hallituksen alkuperäisessä lainvalmistelussa valiokunnalla oli aktiivinen rooli. Se korjasi tuolloin käsittelyssään hallituksen esityksen puutteita. Viime vaalikaudella valiokunta täsmensi yhdessä hallituksen kanssa mm. kuljetuksen määritelmää.

On ollut surullista katsoa nykyisen hallituksen toimintaa kabotaasiasiassa. Selälleen heittäytyminen EU:n edessä uhkaa suomalaista kuljetuselinkeinoa ja työpaikkoja. Kuljetusyrittäjien ja kuljettajien asiaa hallitus ei aja, vaikka ennen vaaleja muuta lupailtiinkin. Kuitenkin esimerkiksi Tanska on valmis puolustamaan omaa kuljetusalaansa EU-tuomioistuimessa asti. Maamme hallitus on nyt valmis vaarantamaan myös huoltovarmuutemme, jos se kabotaasisäädöksiä vapauttamalla pakottaa suomalaisia yrittäjiä ja Suomeen rekisteröityä kalustoa pois teiltämme. 

Suomalaisten kuljettajien ja yrittäjien huoli on vihdoin herättänyt hallitusta sen verran, että nyt selvitetään mahdollisuuksia sähköisen rahtikirjan käyttöönottoon, raskaan kaluston talvirengaspakkoon ja vinjettimaksuun. Kyse on kuitenkin keinoista, joita olisi syytä kehittää kabotaasilainsäädännön rinnalle, ei tilalle.

Raskaan liikenteen valvonta on heikentynyt Liikkuvan poliisin lakkauttamisen jälkeen. Varmistaaksemme tasapuolisen kilpailuasetelman sekä ehkäistäksemme harmaata taloutta ja työehtojen polkemista tarvitsemme käyttöömme kaikki keinot.

Samoin olisi vihdoin saatava käyntiin rangaistusseurausjärjestelmämme ajan tasalle tuominen. Muuhun Eurooppaan, kuten mm. Saksaan verrattuna meidän viranomaistemme keinot puuttua lainvastaiseen kilpailuun ovat mitättömät. Järjestelmän hyväksikäyttö loppuu vasta, kun seuraamukset syövät taloudellisen hyödyn toiminnalta. Raskaan liikenteen valvonta on edelleen asia, jonka kehittämiseksi on työskenneltävä. Eri viranomaisten valvontayhteistyötä on kehitettävä esimerkiksi jo käytössä olevan road policing-toiminnan kautta tiiviimmäksi.

EU on parhaillaan valmistelemassa seuraavaa maantieliikennepakettia ensi vuodelle. Toivoisin hallituspuolueilta sen verran malttia ja selkärankaa, että odotettaisiin rauhassa mitä uudistuksia paketti tuo tullessaan kabotaasiasiaan ja tehtäisiin vasta sitten kansalliset ratkaisumme.