Katja Taimela

Salon kaupunki tutkii jälleen ravitsemispalveluiden tuottamistapaa. Edellinen selvitys on tehty vajaat kolme vuotta sitten. Syynä ovat tälläkin kertaa säästöt, joiden lisäksi kaupunki toivoo pääsevänsä keskuskeittiön korjausinvestoinnista kuin koira veräjästä, mikäli palvelut ulkoistetaan. En usko tähän.

Kun verrataan omaa ja ulkoisesti tuotettua palvelua, on lähdettävä liikkeelle samasta lähtöruudusta. Vertailussa tulee käyttää samaa ruokalistaa kaikkien toimijoiden kohdalla, sillä ruuan laatu ja määrä tulee olla sama kaikilla toimijoilla. Lisäksi palvelutason keittiöissä tulisi olla kaikilta osin sama kuin tällä hetkellä kaupungissa on. Mikäli vertaillaan keskenään erilaisia tilanteita, vääristyy lopputulos auttamatta. Lisäksi on otettava huomioon kuntiin joka tapauksessa jäävät kustannukset esimerkiksi osto-osaamisen säilyttämisestä, mahdollisista sisäisistä laskuista jne.

Ongelmana ulkoistamisessa on usein se, että kustannukset saadaan alkuvaiheessa näyttämään hyvinkin paljon omaa tuotantoa matalammilta, mutta muutaman vuoden kuluessa kustannustaso nousee aimo harppauksen ylöspäin. Ulkoistamisen jälkeen kunta menettää myös itsenäisen valtansa päättää henkilöstö, tila- ja materiaaliresursseista.

Salon keskuskeittiö tarvitsee muutaman vuoden sisällä miljoonien korjaus/rakennusinvestoinnin. Harhakuvitelmana tuntuu elävän, että kaupunki jotenkin pääsisi maksamasta näitä kuluja. Vaikka saisimme jonkin yksityisen toimijan investoinnin tekemään, niin kakku palautetaan korkeampana ateriahintana korkojen kera. Lisäksi joudutaan sitoutumaan kymmenien vuosien sopimuksiin. Tämä tuli ilmi 2013 tehdyssä tuottamistapaselvityksen yhteydessä.

Salon kaupungin osalta todennäköisimpänä yksityisenä toimijana voidaan pitää Arkea Oy:tä, jonka pääomistaja on Turun kaupunki. Arkealle on jo ulkoistettu Kukonkallion vanhainkodin ruokahuolto, vaikka se olisi pystytty tuottamaan myös omasta keittiöstä. Kyse oli tahdosta. Ravitsemispalveluiden henkilökunta on esittänyt useita keinoja tehostaa työtä, mutta heidän äänensä ei nyt asiassa ole tullut kuuluviin. Ihmettelen, mihin portaaseen tämä tahto on jäänyt jumiin. Kaupunki on mm. hankkinut CateNet ohjelman, jolla keittiöiden mitoitusta voidaan tarkastella. Työtä ei kuitenkaan ole saatu valmiiksi. Miksi?

Mikäli Salon ruokapalvelut päätyisivät Arkean hoidettavaksi, olen syvästi huolissani paikallisista yrittäjistä, jotka nyt toimittavat elintarvikkeet Salon kaupungille. Valitettavasti en usko siihen, että iso toimija enää käyttäisi paikallisten palveluita siinä määrin kuin Salo nyt tekee. Kaupungin ravitsemispalveluiden tuotantotapa ei siis ole yksi kaupungin organisaatiota koskeva asia, vaan kyse on laajemmasta kokonaisuudesta.

Minä uskon kunnan oman palvelun kilpailukykyisyyteen ja sen mahdollisuuksiin kehittää omaa toimintaansa. Salon tulisi nyt yhdessä työntekijöiden kanssa tarkastella ravitsemispalveluiden kokonaisuus löytääkseen kipupisteet ja päästäkseen valtuuston asettamiin säästötavoitteisiin. Ulkoistamalla ei tätä asiaa ratkaista.