Katja Taimela

Kunnallislehdessä 9.2.2016 Perttu Hemminki kyseli tasapuolisuuden perään VR:n alennuskampanjoissa. Minulta VR:n hallintoneuvoston jäsenenä toivottiin vaikuttamista asian korjaamiseksi.

Suuri osa junamatkoista tehdään niin, että Helsinki on joko matkan määränpää tai lähtöpaikka. Tarjoukset on perinteisesti kohdistettu sinne, missä liikkuu eniten matkustajia. Tämä on ymmärrettävää. On kuitenkin huomattava, että tarjouksia on ollut paljon myös muilla reiteillä.

VR on saanut paljon palautetta lippujen hinnoista ja asiakkaiden ääni on kuultu VR:ssä. Tämän seurauksena VR laskee hintoja pysyvästi koko maassa. Tämä tulee olemaan tasapuolista ja oikein kaikkia matkustajia kohtaan. Uusi hinnoittelu korjaa myös osaltaan alennuskampanjoiden tasapuolisuusongelman.

En voi kylliksi korostaa hyvien junayhteyksien merkitystä. Siksi olen hyvin surullisena seurannut maan hallituksen liikennepolitiikkaa. Ratoja ollaan laittamassa rullalle eri puolella Suomea. Julkisen vallan vastuuta rautatieliikenteestä ollaan vahvasti vähentämässä. Tämä tarkoittaa paitsi yhteyksien heikentämistä ja jopa lopettamista, myös liikenteen avaamista kilpailulle.

SDP on haastanut hallituksen liikennepolitiikkaa vahvasti tällä vaalikaudella mm. välikysymyksellä. SDP:n liikennevaliokuntavastaavana ja VR:n hallintoneuvoston jäsenenä tulen jatkamaan kovaa työtä liikenneleikkauksia vastaan ja parempien liikenneyhteyksien puolesta.