Katja Taimela

Vastuunkannon aika

Saimme kesän aikana muodostettua maahamme hallituksen, jossa kaikki puolueet eivät suinkaan ole vaalien voittajia, mutta sitäkin enemmän vastuunkantajia. Valtiovarainministeriön talousarvioehdotus vuodelle 2012 lähtee toteuttamaan hallitusohjelman mukaisia talouden sopeuttamistoimia välittömästi jo ensi vuonna. Tilanteen taustalla ovat hankala taloustilanne ja edellisen hallituksen synnyttämä ankara velkaantumiskehitys.

Sopeuttamistoimien seurauksena budjettitalouden vertailukelpoinen alijäämä painetaan vuoden 2011 8,3 miljardin euron tasosta 6,8 miljardiin euroon vuonna 2012. Alijäämä supistuu siis heti ensimmäisenä vuotena noin 1,5 miljardia euroa. Valtionvelan arvioidaan olevan vuoden 2012 lopussa noin 88 miljardia euroa, joka on noin 44 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Vuonna 2012 vaalikauden menosäästöistä toteutetaan yli puolet eli 1,16 miljardia euroa. Menosäästöt kohdistuvat kaikille hallinnonaloille hallitusohjelman mukaisesti.

Samaan aikaan satsataan myönteisen talous- ja työllisyyskehityksen aikaansaamiseen. Tähän tarvitaan myös työmarkkinajärjestöjen panosta. Maan edun mukaista olisi, että saisimme aikaan palkansaajien ostovoiman ja maan kilpailukyvyn turvaavan kokonaisratkaisun. Taloustilanteesta huolimatta hallitus panostaa köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiseen. Parhaillaan haetaan keinoja, joilla perusturvaan tuleva sadan euron korotus saadaan mahdollisimman täysmääräisesti helpottamaan sitä tarvitsevien asemaa. Kaikkein pienituloisimpien verotusta kevennetään nostamalla kunnallisverotuksen perusvähennystä ja työtulovähennystä.

Kipeästi kaivattu vanhuspalvelulaki etenee myös aikataulussaan. Nykyään valtio ohjeistaa palveluntuottajakuntia asetusten ja suositusten tasolla. Vanhuspalvelulain myötä vanhuspalvelujen laatutekijät tuodaan lain tasolle. Edellisen hallituksen pitkälti valmistelemaan vanhuspalvelulakiin on uuden hallituksen aikana haluttu tehdä muutamia lisäyksiä mm. kotihoidon laatusuositukset. Hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti laki astuu voimaan vuoden 2013 aikana.

Hallituksen työstämä kuntauudistus pureutuu kuntakentän rakenteellisiin ongelmiin. Keskustan ministerien johdolla eteenpäin onnahdellut Paras-hanke ei siihen pystynyt. Pahimmillaan Paras-hanke ohjasi kuntia huonompaan suuntaan, synnyttäen epädemokraattisia ja jähmeitä hallintohimmeleitä. Paras-hankkeen tempoileva aikataulu on saanut monessa kunnassa sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisen pysähtymään vuosiksi. Kataisen hallituksen kuntauudistuksen tarkoituksena ei ole autioittaa maaseutua, vaan palvelurakenteita muuttamalla päinvastoin taata peruspalvelut koko maassa.

Keskustalle kuntarakenteen muokkaaminen on kova pala. Kansanedustaja Aila Paloniemi (SSS 28.8.2011) pelottelee valtion tekevän suuria leikkauksia kuntatalouteen jo vuodelle 2012. Vaikka valtionosuuksia leikataankin osana valtion talouden sopeuttamistoimia, kuntien rahoitusasema paranee vuonna 2012. Nimittäin samalla suoritetaan budjetissa valtion ja kuntien kustannusjaon tarkistus, indeksitarkistukset sekä kuntien 5% yksiköllä korotettu yhteisövero-osuus vuosille 2012 ja 2013. Näin ollen valtio ohjaa kunnille peruspalveluiden valtionosuuteen ensi vuonna noin 400 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana vuonna. Mielestäni vastuunkantoon kuuluu myös älyllinen rehellisyys.

Katja Taimela