Katja Taimela

Pääkirjoitus (SSS pääkirjoitus 7.4.) kiteytti hyvin tämänhetkisen työttömyystilanteen ison kuvan. Pitkittyvät työttömyysjaksot tuovat mukanaan monia ongelmia, joiden myötä uudelleentyöllistyminen hankaloituu. Pääkirjoitus päätyy siihen, että ainakaan työttömyysturvan leikkauksilla ei työttömyyden ongelma ratkea. Tämä on oikea johtopäätös.

Tulevan vaalikauden ykkösasia on työllisyys. Ihmisille on saatava töitä. Samalla on huolehdittava kansantalous tasapainoon ja päivitettävä hyvinvointivaltio niin, että riittävät hyvinvointipalvelut voidaan säilyttää. Nämä kolme suurta haastetta kulkevat käsi kädessä. Työllisyysasteen nostaminen yhdellä prosentilla tarkoittaa kaksi miljardia euroa julkisessa taloudessa. 

SDP lähtee siitä, että nyt tarvitaan vientivetoista kasvua. Tämä ei onnistu ilman valtion aktiivista roolia ja panostuksia kasvuun. Mikäli kasvu jää noin yhteen prosenttiin vaalikauden lopussa kuten on ennustettu, ei työllisyyteen ole odotettavissa helpotusta. Siksi nyt tarvitaan luovia ratkaisuja ja uudenlaista ajattelua.

Suomen kilpailukyvyn kannalta tärkeintä on saavuttaa kestävä tulosopimus. Siinä on kysymys eri tahojen yhteistyöstä, joka hyödyttää kaikkia. Valtiolla on rooli tukijana ja mahdollistajana eri alojen vientipotentiaalin saamisessa käyttöön.

Tilanteessa jossa töitä ei riitä kaikille, on huolehdittava työttömien työkyvystä. Jo puolet kaikista työttömistä on nyt vaikeimmin työllistettäviä. SDP on esittänyt erilaisia keinoja saada työtön työn syrjään kiinni. Monet niistä lähtevät siitä, että työttömyysturvaa voitaisiin hyödyntää aiempaa monipuolisemmin aktivoivana resurssina esimerkiksi porkkanarahana yritykselle palkkakustannuksiin.  

Työllisyystilanne vaatii nyt uudenlaista ajattelua ja tähän SDP on tuonut omat avauksensa. Yhtenä uusvanhana elementtinä esille on noussut ns. Taipaleen malli, jossa vähintään 60-vuotiailla työttömillä olisi tietyin ehdoin mahdollisuus päästä eläkkeelle. Tämä on erittäin kannatettava ehdotus, joka olisi inhimillinen ja kunniakas ratkaisu eläkkeelle pääsevälle ihmiselle. Lisäksi se mahdollistaisi rajallisten työllistämisresurssien kohdistamisen niille, joilla on aidosti mahdollista työllistyä.

SDP on esittänyt realistisen ja perustellun ohjelmansa Suomen saamiseksi kasvu-uralle. Se haastaa oikeistopuolueiden linjan, joka lähtee siitä, että kilpailukyky tehdään työehtoja ja palkkoja rokottamalla sekä hyvätuloisten veronalennuksilla ja säästöt puolestaan leikkauksilla pienituloisten etuuksiin ja palveluihin. Näissä vaaleissa on kysymys valinnasta näiden kahden linjan välillä.

Katja Taimela

kansanedustaja (sd.)