Katja Taimela

Keskustelu harmaasta taloudesta on vilkastunut viime aikoina toinen toistaan räikeämpien tapausten tultua julki. Viimeksi paljastui suuryritysten laajamittainen veronkierto Luxenburgin kautta. Joukossa oli suomalaisiakin yrityksiä, kuten SRV, jonka hallituksen puheenjohtajana toimii myös Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja Ilpo Kokkila.

 

Harmaasta taloudesta tuleekin useimmille mieleen moraaliton suuryritys, joka hyväksikäyttää tavallisia ihmisiä. Harmaa talous on kuitenkin paljon lähempänä meitä. Se esiintyy arjessamme pienissä teoissa. Pimeät työsuhteet ja kuitittomat palveluiden tai tuotteiden ostot ovat lopulta osa sitä yhtä ja samaa ongelmaa kuin laajamittainen veronkierto.

 

Harmaan talouden torjunta on ollut tällä vaalikaudella yksi hallituksen kärkihankkeista. Paljon on saatu aikaan. Pakissamme on nyt monia uusia työkaluja. Rakennustyömaille on säädetty pakollinen veronumero kuvallisessa henkilökortissa, verovelkarekisteri perustettu ja viranomaisten määrää lisätty. Itse asiassa hallituksen toimenpiteiden myötä harmaan talouden torjunnassa työskentelee nyt 300 henkilöä enemmän kuin viime vaalikaudella. Silti on selvää, että harmaan talouden torjunta edellyttää viranomaisten lisäksi myös asiakkaiden ja työntekijöiden aktiivisuutta.

 

Harmaan talouden torjunta tukee laillista yritystoimintaa. Voidaan esimerkiksi kysyä, miten asianmukaisesti palkat ja verot maksava autokorjaamo pärjää kilpailussa sellaisen yrittäjän kanssa, joka käyttää pimeää työvoimaa. Sama rehellinen autokorjaamoyrittäjä maksaa veroissaan myös epärehellisen yrittäjän osuuden hyvinvointipalveluistamme.

 

Taloudellisesti harmaan talouden kokonaisvaikutukset on arvioitu useiksi miljardeiksi joka vuosi. Nämä miljardit kaivattaisiin kestävyysvajeen tilkitsemiseksi. EK:n herrat vaativat palkansaajilta palkkajoustoja, työehtosopimusten yleissitovuuden heikentämistä ja monenlaisia muita joustoja yritysten kilpailukyvyn ja valtion taloustilanteen parantamiseksi. Samaan aikaan he ovat itse veronkiertäjien eturintamassa, eikä palkkamalttikaan heitä tunnu koskevan. 

 

Paljon on kysymys asenteista ja yleisestä moraalista. Nyt kaivattaisiin yhteisvastuullisuutta ja vastuun kantamista. Harmaan talouden torjuntaa pitää jatkaa ja tehostaa lisäämällä omistuksen läpinäkyvyyttä, toimimalla veroparatiiseja ja niissä toimivia yrityksiä vastaan sekä tukkimalla verotuksen porsaanreikiä. Silti harmaan talouden kitkeminen alkaa meidän kaikkien asenteista, moraalista ja arkisista valinnoista.