Katja Taimela

Viime vuosina on nähty monen monta kertaa, että kaikki puolueet eivät näe lapsiperheiden kotipalvelua tärkeänä. Itse olen pitänyt paljon ääntä siitä, että monet lapsiperheet, jotka tarvitsevat tukea ja ovat oikeutettuja siihen, eivät tukea kuitenkaan saa. SDP:lle riittävien ennaltaehkäisevien palvelujen järjestäminen on oikeudenmukaisuuskysymys. Puolue on tehnyt pitkän päivätyön sosiaalihuoltolain päivittämiseksi ja nyt työ alkaa kantaa hedelmää.

 

Uudistuksen myötä lakia muutetaan niin, ettei perheen tarvitse enää olla lastensuojelun asiakas saadakseen tukipalveluita. Nyt tehdään siis se, mitä kauan on toivottu. Ihmiset haluavat kotipalveluja ja muita matalan kynnyksen palveluja sekä oman työntekijän, jolle samoja asioita ei tarvitse selittää yhä uudestaan. Jokainen toivoo, että asiat selvitetään kerralla, eikä juoksuteta monella eri luukulla.

SDP on vääntänyt ennaltaehkäisevän sosiaalityön rahoista kättä oikeistopuolueiden kanssa Salossa, Somerolla ja monessa muussa kunnassa. Juuri ennaltaehkäisevien sosiaalipuolen rahojen kohdalla korostuu, miten kunta voi heikossa taloustilanteessa lyhytnäköisellä leikkaamisella säästää itselleen valtavia ongelmia ja kustannuksia lähitulevaisuuteen. On toki olemassa myös positiivisia esimerkkejä kunnista kuten Raisio, Imatra ja Rauma, jotka ovat olleet ennaltaehkäisevissä toimissa edelläkävijöinä, ja tulokset ovat olleet selkeitä ja vakuuttavia.  

Valtakunnallisesti kunnallista kodinhoitoapua saavien lapsiperheiden määrä on romahtanut vuoden 1990 yli 50 000:sta vuoden 2012 noin yhdeksään tuhanteen perheeseen. Samalla aikavälillä kasvatus- ja perheneuvoloiden asiakasmäärät lisääntyivät lähes puolella, lastensuojelun avohuollon asiakkaiden määrä tuplaantui ja huostaan otettujen nuorten osuus kasvoi yli 150 prosenttia. Tutkimukset osoittavat, että kotipalvelulla on suuri merkitys esimerkiksi lasten huostaanottojen ehkäisyssä.

Kun apua saadaan ajoissa, kriisitilanteet ja raskaiden tukitoimien tarve vähenee. Juuri tästä syystä nyt tehtävä muutos on merkittävä. Kuntien järjestettäväksi tulee lakiuudistuksen myötä esimerkiksi lapsiperheiden välttämätön kotipalvelu ja perhetyö. Kuitenkaan kysymys ei sinänsä ole kuntien tehtävien lisäämisestä, vaan lähinnä olemassa olevien resurssien kohdentamisesta nykyistä järkevämmällä tavalla. Lopputulos tarkoittaa yksinkertaisesti parempia palveluita pienemmällä rahalla.

Sosiaalihuoltolakiesitykseen sisältyy myös nuorisopalvelutakuu, jonka avulla autetaan niitä nuoria, joille nuorisotakuu ei ole riittävä tuki. Nuorta autetaan sosiaalisen kuntoutuksen avulla ja hän saa oman työntekijän avukseen, kunnes apua ei enää tarvita. Voisikin todeta, että vaikka SDP ei saanutkaan oppivelvollisuusiän pidennystä lopulta läpi, sama asia hoidetaan osittain kuntoon sosiaalihuoltolain uudistuksella.

Hallituksen budjettipäätösten myötä sosiaalihuoltolain uudistus etenee maaliin tällä hallituskaudella. Tämä päätös on ollut SDP:lle pitkän ajan tavoite ja nyt se toteutuu. On selvää, että lapsiin ja nuoriin panostaminen tuo rahat moninkertaisena takaisin. Kun sosiaalihuoltolaki viedään kunnialla toteutuksen asteelle asti, tullaan näkemään sen suuri merkitys yhteiskunnalle pitkälle tulevaisuuteen.