Katja Taimela

Kirjoitukset

Keskustelu taloudesta ja työllisyydestä keskittyy usein pitkälti yritysten kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Puhutaan paljon kovista keinoista työllisyyden parantamiseksi ja silloin vaaditaan usein heikennyksiä työttömyysturvaan ja erilaisia joustoja työntekijöiltä. Kolikon toinen puoli unohtuu liian usein. Työuupumus ja työn liiallinen psykososiaalinen kuormitus sekä mielenterveysongelmat ovat kasvamassa työelämämme suurimmiksi haasteiksi. Tämä on seurausta työelämän nopeasta murroksesta.
Maksamme useita miljardeja euroja joka vuosi siitä, että olemme syrjäyttäneet valtavan määrän ihmisiä työmarkkinoilta. Työkyvyttömyydellä on merkittävä vaikutus julkiseen talouteen, työllisyyteen, työurien pituuteen ja ihmisten toimeentuloon. Erityinen huoli on nuorista, tulevaisuuden työelämän ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentajista. Heidän kannaltaan on tärkeää, että saimme laajennettua oppivelvollisuuden 18-vuotiaaksi asti. Se purkaa kouluttautumisen esteitä ja antaa monelle nuorelle mahdollisuuden rakentaa osaamistaan niin, että se vastaa työmarkkinoiden koko ajan vaativammiksi kehittyviin tarpeisiin.

Lue lisää...

Kansanedustajakollegani Kimmo Kiljusen kirjallinen kysymys, jonka itsekin allekirjoitin, on nostanut melkoisen myrskyn vesilasissa. Tämä keskustelualoite pienten eläkkeiden korottamisesta on tyrmätty tylysti ja osin tahallisesti väärinymmärtäen.

Väittäisin että jokainen kansanedustaja on käynyt urallaan lukemattomia keskusteluja kansalaisten kanssa eläkkeiden tasosta. Omalla kohdallani aihepiiri muodostaa hyvin merkittävän osan kaikista yhteydenotoista. Ihmisten kokemus pienten työeläkkeiden ja takuueläkkeen tason mataluudesta on otettava vakavasti tilanteessa, jossa lähes kaikkien välttämättömien kulutushyödykkeiden hinnat nousevat nopeasti. Jokainen ihminen ansaitsee tässä maassa arvokkaan vanhuuden ja siihen ei kuulu jatkuva penninvenyttäminen tai valinnat ruoan ja lääkkeiden ostamisen välillä.

Lue lisää...

Hyvin poikkeukselliset kuntavaalit lähestyvät. Koronakriisi haittaa paitsi äänestämistä käytännössä myös ehdokashankintaa ja vaalitoimintaa. Kunnissa on vielä paljon tekemistä, että takaamme kaikille turvallisen mahdollisuuden äänestää.

Nämä kuntavaalit ovat minulle ensimmäinen kerta, kun olen toden teolla joutunut pohtimaan omaa ehdokkuuttani. Pidän kuntapäättäjän tehtävää suuressa arvossa. Siihen pitää olla paloa ja aikaa. Pitkän harkinnan tuloksena olen päättänyt, etten ole näissä vaaleissa ehdokkaana. Päätös oli vaikea ja jätti tyhjän ja haikean olon, mutta samalla nyt kun päätös on tehty, tuntuu myös helpottavalta.

Lue lisää...

Koronarajoitusten väistyessä ja yhteiskunnan avautuessa pääsemme normaalien harrastusten ja tapaamisten pariin. Korona on ollut raskasta aikaa meille kaikille. Olemme joutuneet joustamaan sosiaalisista kanssakäymisistä ja harrastuksista terveysturvallisuuden takia. Erityisesti tilanteesta ovat kärsineet lapset ja ikäihmiset.

Vapaa-ajan viettämisen vapautuessa on tärkeää tukea ikäihmisten aktiivista osallisuutta. Kulttuurin ja liikunnan esteettömiä ja edullisia, jopa maksuttomia, harrastusmahdollisuuksia pitää etsiä lisää. Yhdistysten toimintaedellytyksistä on huolehdittava, koska ne tuottavat monenlaisia tärkeitä palveluja kuten kohtaamispaikkoja ja vertaistukea moneen tarpeeseen. Näillä toiminnoilla pystymme osaltaan pureutumaan yhteiskunnan vaiettuihin epäkohtiin, osattomuuteen ja yksinäisyyteen. 

Lue lisää...

Keskustelu kotimaisista monopoleista ryöpsähtää aika ajoin medioissa. Oli kyse sitten Alkosta tai Veikkauksesta, kotimaista malliamme kyseenalaistetaan voimakkaasti. Vaikka monopolin purkajilla on usein huoli päihde- tai pelihaitoista puheissa päällimmäisenä, ei todellinen mielenkiinto liity haittoihin vaan tilan raivaamiseen yksityisille toimijoille. Kyse on suurilta osin yksityisten pelien markkinoinnissa pyörivästä rahasta. Rahapelien vapauttaminen lisäisi pelien mainontaa merkittävästi. Seurauksena pelihaitat eivät ainakaan vähenisi. Samalla tuotot karkaisivat ulkomaisille pääomasijoittajille.

Lue lisää...