Katja Taimela


katjan23

Yhteystiedot

Katja Taimela
katja.taimela@eduskunta.fi
Puhelin 050 512 2629 ja 09 432 3154

Avustaja: Antti Kotti
antti.kotti@eduskunta.fi
Puhelin 0400 443 636

Kalenteri

Ei tapahtumia

 

Tervetuloa sivuilleni!

 

Käy peremmälle ja löydät rautaisannoksen minusta, ajatuksistani ja tekemisistäni. Jos jokin asia jää epäselväksi tai haluat muuten ottaa yhteyttä, älä turhaan ujostele. 

 

Tilaa uutiskirje! Lähetän kerran kuukaudessa sähköpostilla kuulumisia eduskunnasta. Jos haluat mukaan kirjeen postituslistalle, laita siitä viestiä: antti.kotti@eduskunta.fi

 

 

Eduskunnan puhemiehelle Eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ssä mainitussa tarkoituksessa Te, Arvoisa puhemies, olette toimittanut asianomaisen ministerin vastattavaksi kansanedustaja Katja Taimelan /sd näin kuuluvan kirjallisen kysymyksen KK 786/2020 vp: Aikooko hallitus tehdä kokonaisarvion kotitalousvähennysjärjestelmästä ja mahdollisesti sen pohjalta uudistaa järjestelmää?

 

Vastauksena kysymykseen esitän seuraavaa: Kotitalousvähennykseen oikeuttaa tavanomainen kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö sekä asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyö. Vähennyksen myöntämisen edellytyksenä on, että työ on suoritettu verovelvollisen, hänen vanhempiensa tai isovanhempiensa käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.

Kotitalousvähennyksen säätämisen keskeisin tavoite on ollut työllisyyden parantaminen yhteiskunnan myöntämän tuen avulla. Tarkoitus on kannustaa kotitalouksia teettämään ulkopuolisilla sellaisia töitä, jotka ne ovat aikaisemmin tehneet itse. Lisäksi tarkoituksena on vähentää pimeän työvoiman käyttöä.

Kotitalousvähennys on verosta tehtävä vähennys ja se on myös taloudellisilta vaikutuksiltaan merkittävä. Vuonna 2018 kotitalousvähennys myönnettiin 445 000 verovelvolliselle ja vähennyksen yhteismäärä oli noin 459 miljoonaa euroa. Keskimääräinen vähennys oli noin 1 030 euroa.

Asunnon kunnossapitoon ja perusparannukseen kohdistui noin 78 prosenttia vähennyksen oikeuttavien kustannusten yhteismäärästä. Hoiva- ja hoitotyöhön kohdistui noin 3 prosenttia kustannusten yhteismäärästä ja kotitaloustyöhön 19 prosenttia kustannusten yhteismäärästä.

Kotitalousvähennyksellä on alusta asti ollut kaksi kantavaa periaatetta, joista ei ole syytä poiketa: kotitalousvähennys myönnetään ainoastaan työstä (ei tavaroista) ja vähennys myönnetään ainoastaan kotona tehdyistä työsuorituksista. Verotuki on haluttu rajoittaa nimenomaan työkustannuksiin sekä selvästi kodin ja vapaa-ajan asunnon piirissä tehtyyn työhön, sillä muussa tapauksessa vähennyksen laajeneminen muuttuisi hallitsemattomaksi.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä sekä prosenttiosuus työkustannuksista on vaihdellut vuosien varrella. Tällä hetkellä vähennyksen enimmäismäärä on 2 250 euroa. Työkorvauksesta vähennykseen oikeuttava osuus on 40 prosenttia ja palkoista 15 prosenttia.

Kotitalousvähennyksen vaikutuksista on olemassa vähän tutkimusta. Meneillään on kuitenkin TEAS-tutkimus kotitalousvähennyksen vaikutuksista työllisyyteen ja harmaaseen talouteen https://tietokayttoon.fi/-/kotitalousvahennyksen-vaikutukset-tyollisyyteen-ja-harmaaseen-taloute-1.

Tutkimuksen on arvioitu valmistuvan loppuvuodesta 2020. Syksyn budjettiriihen yhteydessä hallitus linjasi, että hallitus päättää kevään 2021 kehysriihen yhteydessä kotitalousvähennyksen mahdollisesta laajentamisesta ottaen huomioon suhdannetilanteen ja vuoden 2020 lopussa valmistuvan tutkimushankkeen kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutuksista.

Edellä mainitun lisäksi hallitusohjelman mukaisesti tullaan lähivuosina selvittämään kotitalousvähennyksen laajentamismahdollisuuksia energiaremonttien kohdalla. Hallitusohjelmassa on sovittu myös selvitettäväksi edellytykset ottaa kotitalousvähennyksen rinnalle käyttöön tukijärjestelmä, jossa kotitalousvähennyksen kaltaisesta edusta voisivat hyötyä myös pienituloisimmat. Kyse ei ole kotitalousvähennystä koskevasta selvityksestä, vaan uutta suoraa tukimuotoa koskevasta selvityksestä.

Kotitalousvähennyksestä ei ole suunnitteilla hallitusohjelmassa sovitun lisäksi muita selvityshankkeita. Hallitus tulee kuitenkin edellä mainitulla tavalla arvioimaan kotitalousvähennyksen laajentamistarpeita seuraavan kerran ensi vuoden kehysriihen yhteydessä.

Helsinki 11.11.2020 Valtiovarainministeri Matti Vanhanen