Katja Taimela

Kansanedustaja Katja Taimela on jäätänyt tänään 22.10.2013 eduskunnassa kaksi kirjallista kysymystä, jotka koskevat vanhusten kaltoin kohtelua. Ensimmäisessä kysymyksessään Taimela kiinnittää huomiota omaisensa kaltoin kohtelemiin vanhuksiin ja toisessa ovelta ovelle –kaupan ongelmiin.

Suomessa elää omaistensa luona joukko vanhuksia, joiden huolenpito ja perustarpeista huolehtiminen laiminlyödään esimerkiksi omaisen alkoholiongelman vuoksi. Tämänkaltainen kaltoin kohtelu ja jopa väkivalta, joka tapahtuu kotona neljän seinän sisällä, on vaikeasti tunnistettavissa ja nähtävissä. Tämän vuoksi siihen on erityisen vaikea päästä puuttumaan.

 

- Tuoreella vanhuspalvelulailla vastataan hyvin ikäihmisten palvelutarpeisiin, mutta se ei tuo ratkaisua omaistensa kaltoin kohtelemien vanhusten tilanteeseen. He ovat yksi kaikkein huonoimmassa asemassa olevista vanhusryhmistä, Taimela toteaa.

Toisella kysymyksellään Taimela nostaa esiin ovelta ovelle –kaupassa sattuneet tapaukset, joissa hyökkäävä myyjä on saanut myytyä vanhukselle tarpeettomia tavaroita, joihin hänellä ei pahimmillaan edes ole varaa.

- Asiakkaalle on saattanut tulla olo, että myyjästä ei pääse eroon muuten kuin sopimalla kaupasta, Taimela kertoo ja huomauttaa, että vanhukset kokevat usein myös pelkoa aggressiivisten ovelta ovelle myyjien edessä.

Omat ongelmansa on pakkomyytyjen tavaroiden palautuksessa. Kuluttajansuojalain mukaan kotimyyntiasiakkaalla on 14 vuorokautta aikaa perua kauppa.

- Kuluttajansuojalainsäädäntö on varsin hyvällä tasolla. Ongelmana on enemmänkin se, että kuluttaja ei joko tiedä, uskalla tai kykene lähteä kaupan purkuun, Taimela toteaa ja peräänkuuluttaa hallitukselta keinoja lain suomien oikeuksien toteutumiseksi.

- Mitä huonommassa kunnossa ihminen on, sen helpompi häntä on kohdella väärin. Se että tulee harhautetuksi, aiheuttaa myös häpeää. Siksi vastentahtoisia kauppoja usein piilotellaan. Näin ollen on todennäköistä, että ongelman todellista laajuutta ei täysin edes tiedetä, Taimela huomauttaa.